[ Van Lodenstein college Amersfoort ]

Belangrijke wens van de docenten en gebruikers was om het gebouw en daarmee de leer- en werkomgevingen lichter en transparanter te maken.

Het resultaat

Open tussenruimtes die per studierichting zijn ingericht met flexibel meubilair

Mediatheek [ In de inrichting van de mediatheek komt de natuur sterk terug ]
Mediatheek [ Er is volop de mogelijkheid om digitaal te werken en informatie te vergaren ]
Leerpleinen [ Het gebouw en daarmee de leer- en werkomgevingen zijn lichter en transparanter gemaakt ]
Leerpleinen [ Door gebruik te maken van flexibel meubilair kan het leerplein steeds anders ingedeeld worden ]
Leerpleinen [ Elke onderwijsrichting heeft zijn eigen karakter door de toegepaste visuals ]
Studiehoeken [ Wie zich wil afsluten om te studeren kan gebruik maken van studiehoeken ]
Het proces is te vergelijken met het telkens verder uitpakken van een cadeau Henk Pater
Mediathecaris —
De visie lucht, licht en ruimte, is vormgegeven door een
samenspel tussen Architect en STALADAlbert van Helden
Teammanager —

Fotogallery

download PDF
Referenties

Ga terug naar het overzicht om meer van onze projecten te bekijken

bekijk meer refrenties
[ Wij geloven dat elk element leerlingen kan stimuleren ]